‌‌ ‌‌ ‌‌ 500-154-075 | 530-465-398‌‌
‌‌ ‌‌ ‌‌ kontakt@fotelownia.com.pl
Szukaj

Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym na adres: Kamil Majewski Os. Wichrowe Wzgórze 31/103, Poznań 61-698 lub na adres e-mail:  lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania i nie może być zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu). Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, ale nie wcześniej niż do otrzymania towaru z powrotem, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

Meble noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi i zostaną odesłane do nabywcy na jego koszt.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Towar należy zwrócić na adres : Kamil Majewski, Os. Wichrowe Wzgórze 35F, Poznań 61-698

Back to Top
Produkt został dodany do koszyka